Regulamin

1.AKCEPTACJA REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin nakreśla warunki serwisu internetowego Syrenka (syrenka.co.uk). Korzystając z serwisu użytkownicy zobowiązują się do akceptacji i przestrzegania Regulaminu.
2. Klikając przycisk akceptacji Regulaminu, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie go i przystaje na jego warunki.
3. Korzystając z serwisu Syrenka, użytkownik potwierdza, że ma ukończone 18 lat, aby móc być stroną wiążącej umowy i spełniać jej wymogi, lub w przypadku osoby prawnej, że reprezentuje on stowarzyszenie zarejestrowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, a jego przedstawiciele są prawnie upoważnieni do wyrażania w jego imieniu zgody dotyczącej dostępu lub użytkowania w jakikolwiek sposób naszej strony/usług.
4. Syrenka może, wedle własnego uznania, zmieniać lub modyfikować warunki umowy w dowolnym terminie. Użytkownik ma prawo do wglądu w Regulamin na: https://www.syrenka.co.uk/strona/regulamin/.
5. W przypadku niewyrażenia zgody na warunki przedstawione w Regulaminie nie należy rejestrować się ani łączyć z serwisem internetowym Syrenka, korzystać z usług Syrenki ani żadnych innych informacji należących do Syrenki.

2. SŁOWNIK POJĘĆ
1. Syrenka reprezentuje portal syrenka.co.uk . Syrenka jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Własności Intelektualnej.
2. Usługi świadczone przez Syrenkę obejmują dostęp do ogłoszeń, informacji, danych, zdjęć, dokumentów, linków należących do strony syrenka.co.uk.
3. Odwiedzającym określa się każdego, kto odwiedza, lub łączy się ze stroną Syrenka lub korzysta z usług świadczonych przez Syrenkę.
4. Każdy odwiedzający rejestrujący się na stronie Syrenka, staje się jej zarejestrowanym użytkownikiem i ma zapewnione własne konto z adresem e-mail i hasłem.
5. Przy pomocy swojego konta, zarejestrowany użytkownik ma możliwość publikować ogłoszenia w serwisie syrenka.
6. Administrator jest osobą wchodzącą w skład zespołu Syrenki. Weryfikuje i zatwierdza on ogłoszenia publikowane na stronie przez zarejestrowanych użytkowników serwisu.
3. WARUNKI
1. Cel ogłoszeń
Ogłoszenia muszą być skierowane do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Te, które nie będą odnosiły się w żaden bezpośredni sposób do Polaków z Wielkiej Brytanii, nie zostaną zatwierdzone/będą usuwane ze strony.
2. Ogłoszenia zabronione
Ogłoszenia dotyczące wysokich zarobków, atrakcyjnych dziewcząt, treści +18, masaży erotycznych, kobiet do towarzystwa, tancerek w klubach nocnych, striptizerek, prostytucji, wideo rozmów, wróżek i wróżbitów, uzdrowicieli, tarota i innych sposobów zarobku, zarówno jak ogłoszenia promujące nielegalne usługi nie będą akceptowane/będą usuwane.
3. Kategorie ogłoszeń
Ogłoszenia publikowane w nieadekwatnych kategoriach lub, te zawierające błędne lokalizacje nie będą akceptowane/będą usuwane.
4. Tytuły ogłoszeń
Numery telefonów, adresy e-mail lub linki do stron internetowych nie będą zatwierdzane jako tytuły ogłoszeń. Co więcej, pomiędzy słowami należy umieszczać spacje. Zaleca się również, aby tytuły nie zawierały innych znaków niż litery, cyfry i znaki interpunkcyjne (kropka, przecinek, dwukropek, znak zapytania, wykrzyknik).
5. Lokalizacja ogłoszenia
W przypadku, kiedy tytuł ogłoszenia zawiera lokalizację, wymaga się, aby lokalizacja wybrana z listy była ta sama. Na przykład, jeśli tytuł brzmi: „Pokój 2os. W Harrow”, zaznaczoną lokalizacją musi również być Harrow, a nie Londyn, lub jeszcze inne miejsce.
6. Praca
W kategorii „Praca” nie będą zatwierdzane żadne ogłoszenia czy to indywidualne czy oferowane przez agencje rekrutacyjne, które żądają opłaty od osób poszukujących pracy. Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii czynności takie nie są legalne. Ogłoszenia dotyczące pracy muszą dotyczyć jednej, określonej lokacji. Jeśli agencja rekrutacyjna oferuje zatrudnienie w różnych lokacjach, winna ona zamieścić oddzielne ogłoszenia dla poszczególnych lokacji, opatrzone różnymi tytułami, (na przykład: „Kucharz w Londynie”, „Kucharz w Manchester”).
7. Usługi
W kategorii „Usługi” nie będą zatwierdzane ogłoszenia od osób oferujących pomoc, obiecujących zdobycie kwalifikacji, świadczeń lub pracy poprzez działania nielegalne. W przypadku ogłoszeń niekomercyjnych, jeśli są one zamieszczane jako darmowe ogłoszenie, nie gwarantuje się ich publikacji.
8. Zdjęcia i obrazy
Zabronione jest zamieszczanie zdjęć i obrazów będących własnością innych stron internetowych (chronionych znakiem wodnym tej strony).
9. Profil
Podczas zakładania profilu zaleca się używanie prawdziwego imienia i nazwiska/nazwy. Akceptowane są zarówno indywidualne nazwiska (np. Jan Kowalski), jak i nazwy firm (np. Harrow Cakes). Konta z dziwacznymi nazwami (np. Małpi Król) lub, nazwami budzącymi podejrzenia będą usuwane ze strony.
10. Odpowiedzialność
Użytkownicy strony przyznają, że są oni jedyną osobą odpowiedzialną za zawartość swoich ogłoszeń i zdjęcia przez siebie publikowane. Syrenka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ogłoszeń ani za wiarygodność tekstów, zdjęć ani żadnych innych informacji wykorzystanych przez zarejestrowanych użytkowników strony.
11. Modyfikacja ogłoszeń
Po opublikowaniu ogłoszenia, użytkownicy strony nie mają możliwości go modyfikować. Jedynymi uprawnionymi do tego osobami, jeśli zachodzi taka potrzeba, lub jeśli jest to wymuszone automatycznie, są administratorzy strony. Są oni uprawnieni do czynienia modyfikacji lub usuwania jakichkolwiek ogłoszeń bez uprzedniego zawiadomienia. Jeśli użytkownik życzy sobie zmodyfikować swoje ogłoszenie, powinien skontaktować się z załogą Syrenki.
12. Ograniczenia
Załoga serwisu internetowego zastrzega sobie prawo do usuwania kont i ograniczania aktywności zarejestrowanych użytkowników, którzy sprawiają kłopoty. Co więcej, zespół ten zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu dowolnemu zarejetrowanemu użytkownikowi, który naruszy w jakikolwiek sposób interesy Syrenki lub umowę z Syrenką.
13. Informacje dodatkowe
Syrenka zastrzega sobie prawo do współpracy z instytucjami prawnymi celem zidentyfikowania osób tworzących fałszywe ogłoszenia celem oszukania innych użytkowników.
14. Newsletter
Wszyscy użytkownicy strony wyrażają zgodę na otrzymywanie powiadomień i informacji od Syrenki. Osoby, które decydują się nie otrzymywać tych informacji mogą w dowolnym momencie zamknąć swój profil na tym darmowym portalu.

4. OGŁOSZENIA PŁATNE
1. Płatne ogłoszenia muszą pojawić się na stronie maksymalnie 30 minut po dokonaniu płatności. Możliwe błędy mogą być zgłaszane do Syrenki w czasie krótszym niż 6 godzin od momentu płatności. Skargi wnoszone później niż 6 godzin od momentu płatności nie będą brane pod uwagę.
2. W kategorii Na Głównej/Top kategorii/Top lokacja/Promowane nie będzie zatwierdzone to samo ogłoszenie, publikowane dwa razy z rzędu. Celem uniknięcia takich sytuacji, Syrenka zastrzega sobie prawo do przenoszenia powtarzających się ogłoszeń w inne miejsce o wysokiej widoczności ogłoszenia.
3. Wszystkie płatne ogłoszenia muszą być zgodne z Regulaminem strony. Te, które nie spełnią tego warunku, nie zostaną zatwierdzone/będą usuwane ze strony.


Pop Corporation
Magic Scafolding
Transnaj
Mobile Car service
Edyta